tel./fax: 22 732 08 86

tel.:       22 732 08 76

Wystawa " WIDZĘ, CZUJĘ, MARZĘ "

Od 09. października 2013 r. do końca miesiąca będzie można oglądać w Nowodworskim Ośrodku Kultury wystawę prac plastycznych wykonanych przez osoby niepełnosprawne, podopiecznych Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie pod wspólnym tytułem " WIDZĘ, CZUJĘ, MARZĘ ".

Wystawa przygotowana została w ramach programu obchodów II Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego i w akcji "przełamywania wszelkich barier i granic" gościnnie zawitała do Nowodworskiego Ośrodka Kultury. Jej otwarcie miało bardzo uroczysty charakter, na wernisaż przybyło bardzo wielu gości: reprezentacja autorów prac z Legionowa, uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim, oraz uczniowie szkoły podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim wszyscy pod opieką pedagogów. Swoją obecnością zaszczycili nas także dyrektorzy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Legionowie i Nowym Dworze Mazowieckim, Dyrektorzy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego "Milenium" w Legionowie, Prezes Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim, Prezes Koła Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Nowym Dworze Mazowieckim. Wszystkich powitał dyrektor Nowodworskiego Ośrodka Kultury, działalność Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie przybliżyła dyrektor Zespołu p. Ewa Lewicka, a z genezą powstania ekspozycji opowiedział v-ce Prezes Towarzystwa "Promień Słońca" Jerzy Jastrzębski. Następnie krótki program artystyczny wykonały dzieci z Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przygotowany pod kierunkiem pani Grażyny Adamczyk. po czym dyrektor ośrodka zaprosił wszystkich obecnych do oglądania wystawy oraz na słodki poczęstunek ufundowany przez Cukiernię DUET i Piekarnię KOŁACZ z Nowego Dworu Mazowieckiego.

Zebrani z dużym zainteresowaniem oglądali artystyczne osiągnięcia kolegów z Legionowa, wymieniali uwagi i wrażenia z wystawy. Spotkanie w Nowodworskim Ośrodku Kultury przyczyni się zapewne do rozszerzenia współpracy między sąsiadami zarówno w sferze wymiany doświadczeń zawodowych, jak i wymiany i współpracy kulturalnej.

 • 189b0e807f654e44
 • 2a53cf896fba3f3e
 • 485ae8aee31e0280
 • 521a61500ef2a7f1
 • 5e19c4e4a673a575
 • 828ca57464417bd9
 • ac8ec778644fbaf8
 • c44474fb8b220363
 • c7d6bb768351afe3
 • e4b49ac340e81c6a
 • e604e9d567e90a45
 • edd1195d7613449a
 • f4ed6154a1097b72