tel./fax: 22 732 08 86

tel.:       22 732 08 76

Informujemy, że od listopada kasa Nowodworskiego Ośrodka Kultury będzie czynna: wtorki, piątki 9.30 - 15.30, środy, czwartki 12.30-18.30, poniedziałki kasa nieczynna.

"ŚWIADEK NADZIEI"

Dla uczczenia 33 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, w Nowodworskim Ośrodku Kultury, 20 października 2011 r.,zrealizowano dwa przedstawienia przygotowane przez młodych artystów z agencji Premiera ARS, poświęcone Janowi Pawłowi II - człowiekowi, papieżowi, przyjacielowi.

Na pierwszy zaproszeni zostali uczniowie gimnazjum Nr 1,które nosi imię największego z Polaków.Drugi był dostępny dla wszystkich chętnych..

ŚWIADEK NADZIEI" to montaż muzyczno-poetycki, w którym wykorzystano fragmenty wypowiedzi, utworów oraz fabularyzowane epizody z życia księdza Karola Wojtyły i później papieża Jana Pawła II. Spektakl ten to refleksyjny, pełen zadumy rysunek ukazujący postać wielkiego Polaka. Obrazrzeczywistości, z którą przyszło mu się zmagać w trudnych czasach młodości orazkapłaństwa w Polsce. Obraz rzeczywistości, który chciał nam wszystkim przekazać jako duchowy opiekun chrześcijaństwa. Wszystko spojone pełnymi zadumy tekstami i utworami muzycznymi. Spektakl był nie tylko opowieścią o wielkim człowieku,ale też o wielkiej idei, która pozostała w sercach milionów.

Przedstawienie wyreżyserowane przez Bogdana Czeremugę, z oprawą muzyczną Janusza Barana trafiło do serc nowodworzan, wzbudzając w nich potężną falę wzruszeń. Publiczność w wielkim skupieniu śledziła losy KarolaWojtyły, biskupa Wojtyły, aż wreszcie Papieża Jana Pawła II, aż do ostatnich jego chwil. Wraz z artystami nuciła pieśni, które tak lubił, słuchała wierszy, które napisał, uczestniczyła w wycieczkach na które wodził swoich studentów. Wspominała niezwykłego Karola– Papieża, który pozostał człowiekiem.

 • 3ef2b568b75d2e16
 • 404e1ba055810eb5
 • 4557da2e260e6fc3
 • 5288f4c8a16ceaa7
 • 695142379c696bcf
 • 8372fdb6875c3ad7
 • 882814cd1ce3bb51
 • c2651d689f242498
 • c337e285b45f7481
 • c73610f4c1ea03f5
 • fdce0896aac92b1a