tel./fax: 22 732 08 86

tel.:       22 732 08 76

„OBIEKTY SPECJALNE TWIERDZY MODLIN” spotkanie historyczne z prezentacja multimedialną

6 lutego 2008 r., już po raz szósty, w Nowodworskim Ośrodku Kultury spotkali się miłośnicy fortyfikacji i historii naszego regionu, którzy zapoznali się z prezentacją multimedialą poświęconą tym razem obiektom specjalnym modlińskiej twierdzy.

Spotkanie prowadził,jak zwykle, Włodzimierz Parfieniuk* - autor cyklu prezentacji historycznych w NOK a uczestnikami spotkania byli m.in. przewodnicy Klubu Przewodników PTTK „Bastion” z Modlina Twierdzy oraz mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego.

W trakcie spotkania przedstawione zostały archiwalne zdjęcia obiektów specjalnych twierdzy takich jak: obiekty komunikacyjne (mosty stałe, mosty pontonowe, drogi forteczne, kolej Nadwiślańska, kolej wąskotorowa), obiekty łączności (stacja gołębi pocztowych, telegraf optyczny, telegraf elektryczny, centrala telefoniczna), obiekty magazynowe (prochownie, spichlerz zbożowy), obiekty aprowizacyjne (elewator zbożowy, piekarnia, młyn), obiekty sanitarne (szpital forteczny, apteka forteczna, pralnia parowa), obiekty zaopatrzenia w wodę (wieża wodna, ujęcie wody, wodociągi) oraz elektrownia.

Po zakończeniu pokazu multimedialnego pomiędzy uczestnikami wywiązała się żywa dyskusja, którą wspomagał licznymi zdjęciami archiwalnym prowadzący spotkanie. W dyskusji tej swoją wiedzą o twierdzy podzielili się również modlińscy przewodnicy PTTK (Janina Bystrek, Zbigniew Jędrzejczak) a ich prezes Elżbieta Wiercińska oraz Marian Szałek (ekspert od modlińskich fortyfikacji) dokonali identyfikacji kilku nieznanych dotychczas zdjęć z obiektami twierdzy Modlin. Warto przy tym dodać, że w dyskusji aktywnie uczestniczyło również młode pokolenie miłośników twierdzy (Marian Karaś, Paweł Moszczyński) oraz pokolenie seniorów pamiętających modlińską twierdzę jeszcze z okresu międzywojennego.

* Włodzimierz Parfieniuk jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej (Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji) a w okresie swojej zawodowej służby wojskowej miał okazję m.in. współpracować z prof. dr hab. inż. Ryszardem Bochenkiem – autorem wielu publikacji na temat twierdzy Modlin.

  • zdjecie_111e541e9bd686db
  • zdjecie_37e02e69cce34f0f
  • zdjecie_b101c432859edd97
  • zdjecie_d4939a125e9e57a4
  • zdjecie_ecc1a2a7f8b38c3a