tel./fax: 22 732 08 86

tel.:       22 732 08 76

Uprzejmie informujemy, że podczas wakacji kasa Nowodworskiego Ośrodka Kultury jest czynna w godz. 8:30-15:30.

Co w puszczy piszczy XII edycja 14.04.2007r.

Niezmiennym, od wielu lat, zainteresowaniem cieszy się wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych idea propagowania szacunku dla naturalnego środowiska człowieka i kształtowania umiejętności właściwego z nim współistnienia, w formule programu obejmującego sferę pracy twórczej i oświatowej, zaproponowanej przez Nowodworski Ośrodek Kultury i Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny im.Kobenzów w Granicy pod nazwą „Co w puszczy piszczy ”

W bieżącym roku w ramach programu organizatorzy ogłosili konkurs plastyczny pod hasłem : ” Pamiątki kultury i zabytki architektury w krajobrazie Puszczy Kampinoskiej ”. Na konkurs wpłynęło 71 prac plastycznych, które jury w składzie: Marianna Dębska, Małgorzata Omelańczuk-Pawluk, Ludwika Kwiadas-Wierzbicka,Beata Bąk i Lidia Godlewska oceniło i przyznało nagrody.
W kategorii szkół podstawowych laureatami konkursu plastycznego zostali:

I miejsce Monika Depowska ze szkoły podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Maz.
II miejsce Marta Kozłowska ze szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym
III miejsce Anna Klimkiewicz ze szkoły podstawowej w Śladowie

Wyróżnienie otrzymała Weronika Kwiatkowska ze szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Kampinosie

W kategorii szkół gimnazjalnych laury zdobyli:

I miejsce Zuzanna Matysiewicz z publicznego gimnazjum nr 2 w Nowym Dworze Maz.
II miejsce Karolina Kwapich z publicznego gimnazjum z oddziałami integracyjnymi w Kampinosie
III miejsce Daria Janik z publicznego gimnazjum nr 4 w Nowym Dworze Maz.

Wyróżnienie otrzymała Dorota Rychlik z publicznego gimnazjum w Sowiej Woli

Wystawę pokonkursową można oglądać w szkole podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim do dnia 20 kwietnia br. .

Eliminacje do konkursu wiedzy ekologicznej przeprowadzono w 16 gimnazjach i 19 szkołach podstawowych znajdujących się w gminach położonych w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego i w Nowym Dworze Mazowieckim. I tyle reprezentacji stawiło się na finał konkursu do szkoły podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Konkurs przeprowadzono w trzech etapach.W pierwszych dwóch uczestnicy rozwiązywali drużynowo testy pisemne. Po pierwszym z nich do następnego etapu kwalifikowały się zespoły z dziesięcioma najlepszymi wynikami w każdej kategorii wiekowej. Z drugiego etapu do ścisłego finału kwalifikowało się po pięć drużyn.

Spośród gimnazjów znalazły się w nim drużyny z: Leoncina, Kaliszek, Lasocina, Kampinosu i Nowego Dworu Mazowieckiego

Spośród szkół podstawowych do ścisłego finału zakwalifikowały się cztery drużyny z : Leoncina, Kampinosu, Śladowa i Brochowa. O piąte miejsce w finale reprezentacje z Dziekanowa Leśnego i Izabelina rozegrały pasjonujący baraż, z którego zwycięsko wyszła drużyna z Dziekanowa Leśnego i to ona jako piąta znalazła się w ścisłym finale konkursu.
W ścisłym finale zespoły musiały odpowiedzieć na trzy pytania ustne i rozwiązać trzy zadania poglądowe.
W kategorii szkół podstawowych najlepiej udało się to zrobić drużynie z Leoncina, drugie miejsce zajął zespół z Kampinosu , o trzecie miejsce toczyła się zacięta rywalizacja między zespołami ze Śladowa i Brochowa, w tej batalii lepsza okazała się drużyna ze Śladowa i to ona zajęła trzecie miejsce, czwarte drużyna z Brochowa a piąte reprezentacja z Dziekanowa Leśnego.

W kategorii gimnazjów najlepszy rezultat uzyskała reprezentacja z Leoncina, drugie miejsce przypadło zespołowi z Kaliszek, trzecie miejsce zespół z Lasocina, czwarte drużyna z Kampinosu, a na piątym uplasowała się reprezentacja z publicznego gimnazjum nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Impreza odbyła się, w zawsze gościnnych, progach szkoły podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim, w pięknej dekoracji przygotowanej przez sekcję plastyczną Nowodworskiego Ośrodka Kultury.

Zmagania konkursowe pilnie śledziła licznie przybyła reprezentacja samorządowców i nie tylko.Wśród przybyłych gości byli między innymi: Jerzy Sobociński z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Jerzy Misiak Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, Krystyna Szulc i Elżbieta Łazowska ze Starostwa Warszawskiego Zachodniego,Grażyna Nadrzycka z Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, Andrzej Fijołek Wójt Gminy Brochów, Tomasz Timoftyjewicz Wójt Gminy Kampinos, Grzegorz Banaszkiewicz V-ce Wójt Gminy Leszno,Marek Bojanowicz i Janusz Janicki z Towarzystwa Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego, Karol Białowolski Dyrektor Biura Związku Gminnego Kampinos, Katarzyna Grabska-Gliwka inspektor oświaty, kultury i sportu Urzędu Gminy w Czosnowie a także Bogusława Michalak z domu kultury w Laskach.

Organizatorzy zadbali także o podniebienie uczestników konkursu i ich opiekunów przygotowując bufet ze słodyczami i napojami oraz ciepły, bardzo smaczny posiłek przygotowany w szkolnej kuchni.

O doznania artystyczne zadbali pedagodzy ze Śladowa przygotowując i prezentując uczestnikom imprezy program artystyczny o tematyce ekologicznej pt:” Wielka podróż małej żabki Jadzi ”

Laureaci konkursu, w nagrodę za trud włożony w przygotowanie się do niego, otrzymali bardzo atrakcyjne i cenne nagrody w postaci: rowerów górskich, aparatów cyfrowych

i odtwarzaczy MP 4.

Nagrody otrzymały także szkoły, których reprezentacje zajęły od pierwszego do trzeciego miejsca a były to odpowiednio: wideoprojektory, kamery cyfrowe i cyfrowe aparaty fotograficzne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali materiały promocyjne Kampinoskiego Parku Narodowego.
Program ekologiczny „ Co w puszczy piszczy ” dofinansowany został ze środków:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie
Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim
Urzędu Gminy w Babicach Starych
Urzędu Gminy w Brochowie
Nagrody w konkursie ufundowali:
Firma MODEL TekPak z siedzibą w Czosnowie
Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim
Starostwo Warszawskie Zachodnie w Ożarowie
Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku narodowego
Urząd Gminy Kampinos
Związek Międzygminny Kampinos
Urząd Gminy Leszno
Urząd Miasta i Gminy Łomianki
Urząd Gminy Izabelin
Urząd Gminy Leoncin
Urząd Gminy Czosnów
Agencja Reklamowa Arkadiusza Grzegorczyka
Wyroby cukiernicze ufundował Pan Marek Szarow właściciel cukierni SZAROW

Nowodworski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy s e r d e c z n i e dziękują wyżej wymienionym instytucjom i osobom za wieloletnią pomoc i współpracę przy realizacji imprezy.

Szczególne podziękowania składamy dyrekcji i pracownikom szkoły podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim za pomoc, cierpliwość i życzliwość.
Za rok XIII, wierzymy że szczęśliwa, edycja konkursu.
A więc do zobaczenia za rok.

 • zdjecie_03a9a1acbd07868d
 • zdjecie_0982656625e599d0
 • zdjecie_23a2ce45bfcc5a17
 • zdjecie_2afa12077c889c3a
 • zdjecie_3356df4eb40cc2c9
 • zdjecie_3b3833f5f148bfa1
 • zdjecie_3d3111dc0ee5e240
 • zdjecie_6bb63bd5f46cff08
 • zdjecie_6f1e2e7101a6bb15
 • zdjecie_72807a225fabd1d4
 • zdjecie_9a7a9412552208f0
 • zdjecie_a4ffa7f0d39e8b3b
 • zdjecie_cab6413af8a6d240
 • zdjecie_cf8d60aa04838f72
 • zdjecie_d22717ab75488ff6
 • zdjecie_d578ca9415a58873
 • zdjecie_e82d0e7fca433bc3