tel./fax: 22 732 08 86

tel.:       22 732 08 76

Uprzejmie informujemy, że podczas wakacji kasa Nowodworskiego Ośrodka Kultury jest czynna w godz. 8:30-15:30.

Nowodworski Ośrodek Kultury wyróżniony.

Nowodworski Ośrodek Kultury wyróżniony.

Dwa wielkie wydarzenia miały miejsce w gminie Izabelin w listopadzie bieżącego roku. W przeddzień Święta Niepodległości poswięcono i oddano do użytku oczyszczalnię ścieków w Truskawiu i Gmach Dyrekcji Kampinowskiego Parku Narodowego. Tamże miała również miejsce miła uroczystość wręczenia Honorowych Odznak Za Zasługi Dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nadawanych od tego roku, przez Ministra Środowiska. Wśród wielu znamienitych osób wyróżnionych tą odznaką znalazł się również Krzysztof Borowski, dyrektor Nowodworskiego Ośrodka Kultury. Dostrzeżona i uznana została systematyczna i wieloletnia działalnmość Nowodworskiego Ośrodka Kultury w zakresie edukacji ekologicznej. Konkursy plastyczne, spektakle ekologiczne,wycieczki edukacyjne czy wreszcie Regionalny Konkurs Ekologiczny "Co w Puszczy Piszczy" na stałe wpisały się w kalendarz imprez północnego Mazowsza promujących potrzebę i umiejętność nieinwazyjnego współistnienia człowieka z jego naturalnym otoczeniem. Nagrodzona została wieloletnia praca wszystkich pracowników Nowodworskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego KPN w Granicy oraz wszystkich osób i instytucji wspierających działalność Nowodworskiego Ośrodka Kultury.