tel./fax: 22 732 08 86

tel.:       22 732 08 76

Uprzejmie informujemy, że podczas wakacji kasa Nowodworskiego Ośrodka Kultury jest czynna w godz. 8:30-15:30.

Konkurs Historyczny " Poznaj Dzieje Naszego Miasta " 20.05.2005r.

„ Poznaj Dzieje Naszego Miasta” - historia, teraźniejszość, przyszłość


Pani Maria Sochocka V-ce Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego powitała młodzież szkół gimnazjalnych i średnich, która w dniu 20 maja 2005r. przybyła do sali 410 Urzędu Miejskiego aby zmierzyć się z historią miasta podczas XI edycji konkursu „ Poznaj Dzieje Naszego Miasta”
Wszystkie nowodworskie gimnazja i liceum ogólnokształcące im Wojska Polskiego wydelegowały po dwie trzyosobowe drużyny. Łącznie 10 reprezentacji.
Przebieg zmagań konkursowych był ogromnym zaskoczeniem dla zawodników.

W odróżnieniu od lat poprzednich organizatorzy zdecydowali sprawdzić wiedzę indywidualną każdego ze zgłoszonych zawodników, wiedzę grupową, a także umiejętności czy może bardziej zdolności taktyczne uczestników. Nie było klasycznego testu.

Na początek drużyny musiały odpowiedzieć pisemnie na trzy zadane pytania( praca grupowa, za każde pytanie można było uzyskać jeden punkt). Następnie przeprowadzono trzyrundową turę pytań ustnych, w czasie której, każdy z zawodników musiał odpowiedzieć na jedno pytanie, każde o wartości jednego punktu.

W kolejnym etapie drużyny przystąpiły do odpowiedzi na trzy pytania pisemne ( za każdą dobrą odpowiedź drużyna mogła otrzymać jeden punkt).

W drugiej turze pytań ustnych, pytania zadawano poszczególnym członkom drużyny, jeżeli zawodnik odpowiadał samodzielnie drużyna otrzymywała trzy punkty, jeżeli konsultował odpowiedź z kolegami, drużyna otrzymywała tylko jeden punkt.

W tej części konkursu można było uzyskać maksymalnie 21 punktów.

Po jej zakończeniu dorobek punktowy poszczególnych drużyn przedstawiał się następująco:

Drużyna z numerem startowym:

1 - 7 pkt.

2 - 8 pkt.

3 - 6 pkt.

4 - 4 pkt.

5 - 2 pkt.

6 - 5 pkt.

7 - 5 pkt.

8 - 3 pkt

9 - 13 pkt

10 - 6 pkt.

W kolejnej części konkursu uczestnicy musieli wykazać się, wspomnianymi wcześniej, umiejętnościami taktycznymi. W trzy rundowej turze pytań ustnych pytania kierowane były do każdego członka zespołu indywidualnie. W ciągu 5 sekund musiały zapaść dwie istotne dla drużyny decyzje. Po odczytaniu pytania zawodnik, do którego było ono kierowane, musiał podjąć decyzję, czy odpowiada na nie: samodzielnie, czy po konsultacji z drużyną i prawie natychmiast drużyna musiała podjąć decyzję czy rezygnuje z odpowiedzi na pytanie. Konsekwencje tych decyzji były następujące: jeżeli zawodnik odpowiedział na pytanie samodzielnie drużyna otrzymywała trzy punkty, jeżeli odpowiadał po konsultacji z kolegami, drużyna otrzymywała jeden punkt , rezygnując z odpowiedzi na pytanie drużyna nie otrzymywała żadnego punktu. Jednakże jeżeli udzielona odpowiedź była błędna drużyna traciła odpowiednio trzy, jeden lub nie traciła żadnego punktu.

Tak więc, w tej części konkursu można było uzyskać lub stracić maksymalnie 9 punktów. Dawało to szansę odrobienia strat, zwiększenia przewagi, ale można było także zaprzepaścić cały dotychczasowy dorobek punktowy. Można było także, przyjmując postawę zachowawczą, utrzymać dotychczasową zdobycz punktową, nie licząc na zysk i nie ryzykować strat.

Po tej rozgrywce tabela punktowa przedstawiała się następująco:

Drużyna z numerem startowym:

1 - 7 - 2 = 5 pkt.

2 - 8 - 6 = 2 pkt

3 - 6 - 1 = 5 pkt.

4 - 4 + 3 = 7 pkt

5 - 2 + 4 = 6 pkt

6 - 5 - 4 = 1 pkt

7 - 5 + 2 = 7 pkt.

8 - 3 + 0 = 3 pkt

9 - 13 - 2 =11 pkt

10 - 6 + 2 = 8 pkt.

Przyglądając się powyższej tabeli łatwo zauważymy, że wszystkie wyżej wymienione możliwości miały swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Powyższe cyferki na pewno nie oddają emocji towarzyszącym zawodnikom, ale odzwierciedlają dramaturgię wydarzeń.

Po zapoznaniu się z dorobkiem punktowym swoim i przeciwników zawodnicy zorientowali się, że dla wielu drużyn jest jeszcze realna szansa znacznego poprawienia sytuacji w turnieju zwłaszcza, że kolejna, ostania już część konkursu rozgrywana będzie według zasad jak w drugiej turze pytań ustnych. Daje to szansę na zdobycie od 3 do 9 punktów.

Zawodnicy bardzo chcieli wykorzystać tę szansę. Większość odpowiedzi była samodzielna czyli za trzy punkty. Nie wszystkie jednak były prawidłowe.

W ogólnym rozrachunku najlepiej wypadły reprezentacje Publicznego Gimnazjum Nr 4 z Modlina Twierdzy. Pierwsze miejsce zespół w składzie: Joanna Dunikowska,Katarzyna Lizut, Michał Newski – 15 pkt.

Drugie miejsce zajęli : Emilia Kaim, Anita Augustyniak Dorota Kaczyńska – 12 pkt.

O trzecie honorowane nagrodą rzeczową miejsce trzeba było rozegrać dogrywkę.

Stanęły do niej reprezentacje PG Nr 3 ( drużyna Nr 4 ) i LO ( drużyna Nr 7 ). Drużyny otrzymały trzy jednakowe pytania drużyna z PG Nr 3 odpowiedziała poprawnie na dwa pytania a reprezentacji LO udało się odpowiedzieć tylko na jedno z nich.

Tym samym trzecie miejsce w konkursie zdobyła drużyna z Publicznego Gimnazjum Nr 3 w składzie: Kinga Jaworska, Martyna Cychowska, Michał Renc – 10 pkt ( + 2 w dogrywce).

Zakres wiedzy o Nowym Dworze Mazowieckim , w tegorocznej edycji, ograniczony był do historii rdzennej części miasta czyli Centrum. Pytania przygotowano w oparciu o Monografię Pana Ryszarda Gołąba. Organizatorzy wręczyli trójce zwycięzców nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta i Nowodworski Ośrodek Kultury.

Wprowadzona przez organizatora, po raz pierwszy, forma przeprowadzenia konkursu zapewniła uczestnikom niebywałe emocje i niewątpliwie przyczyniła się do podniesienia stopnia trudności, ale także uatrakcyjnienia imprezy. Dwie i pół godziny rywalizacji upłynęły niezauważalnie. W przyszłym roku poznawać będziemy wspólnie historię Modlina Twierdzy Modlina Starego.

Kolejną edycję konkursu Nowodworski Ośrodek Kultury planuje przeprowadzić konkurs z udziałem publiczności. Gratulujemy laureatom, dziękujemy za przygotowanie młodzieży nauczycielom i zapraszamy do udziału w konkursie za rok.

 • zdjecie_11182
 • zdjecie_12297
 • zdjecie_14867
 • zdjecie_16767
 • zdjecie_19904
 • zdjecie_2327
 • zdjecie_2607
 • zdjecie_3641
 • zdjecie_3752
 • zdjecie_4136
 • zdjecie_4697
 • zdjecie_4893
 • zdjecie_6204
 • zdjecie_6664
 • zdjecie_680