tel./fax: 22 732 08 86

tel.:       22 732 08 76

Igranie z obrazem-wystawa fotografii Eweliny Dziewońskiej-Chudy

Zapraszamy do oglądania wystawy fotografii Eweliny Dziewońskiej-Chudy pt. "Igranie z Obrazem".
Galeria Łącznik Nowodworskiego Ośrodka Kultury
11 października 2019 r. - 13 listopada 2019 r.
Wstęp wolny.


Ewelina Dziewońska-Chudy – częstochowianka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania kulturą w strukturach Unii Europejskiej w Polskiej Akademii Nauk. Doktorantka w AJD w Częstochowie na kierunku literaturoznawstwo. Współuczestniczy przy tworzeniu szaty graficznej, katalogów, stron internetowych oraz przy obsłudze mediów społecznościowych różnych organizacji. Przynależy do Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie czy Jurajskiego Fotoklubu przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie. Od kwietnia 2017 roku pełni funkcję Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Oddział w Częstochowie,
Interesuje się dziennikarstwem, literaturą i kulturą regionu, sztuką XIX wieczną oraz współczesną, promocją kultury oraz fotografią i grafiką komputerową.

Wystawy:
-wystawa fotografii „Trwaj chwilo...”, Galeria Skalna, Strzelin k. Wrocławia 2005,
-wystawa malarstwa i tkanin „Pamięć wielkości Jana Pawła II, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Wereszczyńskiej, Klub Spółdzielczy Cz.S.M. Nasza Praca, Częstochowa 2006,
- wystawa „Przyroda – Impresje”, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Wereszczyńskiej, Klub Spółdzielczy Cz.S.M. Nasza Praca, Częstochowa 2006.
- wystawa indywidualna „Od-cienie świata”, Galeria Zwiastun w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 06.11-14.12.2015,
- wystawa fotografii i grafiki „Trzy spojrzenia. Rysunek-Fotografia-Grafika”, Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 03-31 marca 2016.
- wystawa pokonkursowa XIX Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2016, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, 29.04-02.06.2016,
- wystawa „Dwa światy” w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu, Dobrodzień, 16.06-08.07.2016,
- wystawa „Wyrazić siebie”, Galeria Zwiastun w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 08.09-02.10.2016,
- wystawa indywidualna w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie „Galeria Fotopobudka”, 06.03-24.04.2017,
- wystawa pokonkursowa pt. Co jest ładne, Co ciekawe? w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 23.06-30.06.2017,
- wystawa indywidualna „Przenikanie kultur” w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu, Dobrodzień, 27.10-15.11.2017.
- poplenerowa wystawa fotografii Lefkada 2017, Galeria Art Foto w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, 09-02-28.02.2018,
- wystawa fotograficzna „Kalejdoskop orientalny” w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie, 20.02-04.03.2018,
- wystawa zbiorowa „Sztuka na pomoc” w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie, 7-12.10.2019,
- wystawa indywidualna „Igranie z obrazem” w Nowodworskim Ośrodku Kultury, 11-25.10.2019.

Nagrody i wyróżnienie:
- wyróżnienie w II edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego w kategorii PORTRET organizowanego przez ToDobryKurs.pl, Warszawa 2016.