tel./fax: 22 732 08 86

tel.:       22 732 08 76

Więcej niż Kino 80 milionów

13 grudnia 2013 r. w ramach cyklu Więcej niż Kino w Nowodworskim Ośrodku Kultury wyświetlono film Waldemara Krzystka "80 milionów", opowiadający o autentycznych wydarzeniach, jakie miały miejsce na 3 dni przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce, kiedy to za sprawą ówczesnego przewodniczącego dolnośląskiej Solidarności Władysława Frasyniuka, trójka młodych działaczy wypłaciła z wrocławskiego banku 80 milionów złotych.

Pomimo ostrej akcji służb bezpieczeństwa mającej na celu odebranie pieniędzy działaczom Solidarności, te, przechowywane przez kardynała Henryka Gulbinowicza, pozostały w rękach prawowitych właścicieli i w okresie stanu wojennego wykorzystane zostały na działalność antykomunistyczną.

Gościem wieczoru był aktor Piotr Głowacki, grający w filmie postać kapitana Sobczaka. W niezwykle interesującej, blisko dwugodzinnej, rozmowie z red. Stanisławem Zawiślińskim, wspomaganym przez bardzo aktywną publiczność, aktor bardzo chętnie opowiadał o sobie, swoim dojrzewaniu intelektualnym i w związku z tym o przeobrażeniach jakie zachodziły w jego osobowości, zachowaniach, wyborach, o swojej, nie łatwej drodze do ukochanego zawodu, o związkach ze swoim miastem rodzinnym Toruniem, pracy w teatrze, ale przede wszystkim o pracy nad rolą Sobczaka do filmu "80 milionów". Wspominał wielogodzinne dyskusje z reżyserem W. Krzystkiem, rozmowy z uczestnikami wydarzeń z 1981 r., a że grał postać oficera milicji były to rozmowy z ludźmi głównie z "drugiej strony barykady". Praca nad przygotowaniem roli Sobczaka, wzbudziła w artyście głębokie zainteresowanie okresem Solidarności, a także losami ludzi zaangażowanymi bezpośrednio w walkę z komunizmem oraz ich oceną tamtych wydarzeń z ponad dwudziestoletniej perspektywy. Innym zagadnieniem interesującym aktora jest rola kultury w życiu działaczy politycznych. Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w filmie dokumentalnym, który przygotowuje aktor-reżyser Piotr Głowacki. Mamy nadzieję, że nowodworscy kinomani będą jednymi z pierwszych jego "recenzentów".

  • 29e7d186ef624b61
  • 2ab073227efca268
  • 53d9c048dc72b4bc
  • b49676d5f9483bbd
  • c91ff54254308d70