tel./fax: 22 732 08 86

tel.:       22 732 08 76

Scena ZAUŁEK - Póki się Śpiewa

PÓKI SIĘ ŚPIEWA, to tytuł z finałowej piosenki Jaromira Nohavicy w tłumaczeniu Marka Majewskiego - satyryka, szantymena, poety. "Póki się śpiewa, jeszcze umierać nie czas" - z tym przesłaniem będziemy gościć Państwa na Scenie Zaułek, której gospodarzem jest Wojtek Gęsicki.

KUP BILET

 

W programie usłyszymy jak zwykle piosenki do uśmiechu, a także do refleksji. W czasach, kiedy spotkanie dla "ducha" stało się rarytasem, wraz z Tomkiem Salejem (olsztyńskim bardem o zabarwieniu satyrycznym), Markiem Majewskim, a także z wirtuozem akordeonu - Rafałem Grząką, postaramy się nadrobić ten czas rozłąki z Państwem.

Nowodworski Ośrodek Kultury
ul.I.Paderewskiego 1a
25.06.2021 godz. 19.00

Karty Wstępu w cenie 20 zł do nabycia w kasie ośrodka kultury i na www.biletyna.pl
• Karty wstępu ze zniżką na Nowodworską Kartę Familijną i Nowodworską Kartę Seniora  do nabycia tylko w kasie ośrodka kultury za okazaniem karty;
Zakupiona karta wstępu nie podlega zwrotowi.

Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest zapoznanie się z regulaminem imprezy.

Regulamin Imprezy

1. Do udziału w imprezie uprawnione są osoby, które posiadają bilet wstępu.
2. Zakupienie biletu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszymi zasadami udziału w imprezie i przyjęciem ich do stosowania.
3. Przy wejściu na teren Nowodworskiego Ośrodka Kultury oraz przed jego opuszczeniem wszyscy obowiązani są do dezynfekcji rąk.
4. Przy wejściu do Ośrodka kultury oraz podczas koncertu wszystkich uczestników obowiązuje zakrycie ust i nosa. Środki zabezpieczające uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.
5. Podczas pobytu w NOK, należy zachować wymagany przepisami prawa,(1.5m) bezpieczny odstęp między widzami; przy kasie oraz przy wejściu i wyjściu z sali widowiskowej oraz z budynku NOK.
6. Ilość miejsc w sali widowiskowej podczas imprezy jest ograniczona do 50% pojemności widowni – udostępnia się widzom co drugie miejsce.
Obowiązek zachowania wolnych miejsc między widzami nie dotyczy widza, który:
a. uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
b. jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
c. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
7. Niedopuszczalne jest zajmowanie innych, wolnych miejsc niż te wskazane na bilecie.
8. Realizacja imprezy odbędzie się przy niezbędnej ilości pracowników Nowodworskiego Ośrodek Kultury.
9. Podczas realizacji imprezy wszyscy pracownicy ośrodka kultury mają obowiązek korzystania ze środków zabezpieczających usta i nos.