tel./fax: 22 732 08 86

tel.:       22 732 08 76

Konkurs Plastyczny " Historia jesiennego liścia"

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym pt:
"Historia jesiennego liścia".


Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu konkursu.

 

 

 

REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Historia jesiennego liścia”

Organizator: Nowodworski Ośrodek Kultury

Główne założenia konkursu:
1. Rozwijanie i pobudzanie wyobraźni plastycznej.
2. Rozbudzanie twórczego zainteresowania naturą.
3. Prezentacja artystycznych talentów.

Adresat konkursu: Uczniowie nowodworskich szkół podstawowych i gimnazjów w kategoriach:
1. szkoła podstawowa klasy I – III,
2. szkoła podstawowa klasy IV – VI,
3. szkoła podstawowa klasa VII i gimnazjum klasy II – III.

Przepisy ogólne:
1. format pracy: A-3,
2. prace mogą zostać wykonane dowolną techniką (farby, kredki, ołówek, węgiel, kolaż; dozwolona jest też forma krótkiego komiksu na jednym arkuszu A-3; ponadto zachęcamy uczestników do użycia ususzonych liści!),
3. każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę,
4. do każdej pracy należy załączyć metryczkę zawierającą: imię, nazwisko, klasę i wiek autora, nazwę placówki delegującej, imię i nazwisko instruktora/nauczyciela/ opiekuna, adres i telefon kontaktowy.

Kryteria oceny:
1. samodzielność wykonania,
2. zgodność z tematem,
3. staranność wykonania,
4. wrażenie artystyczne.

Nagrody: Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Przewidziane są również wyróżnienia.

Termin składania prac: Prace konkursowe można składać za pośrednictwem szkoły lub osobiście, również pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2017 r., na adres: Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. Paderewskiego 1A, 05 – 101 Nowy Dwór Mazowiecki.

Uwagi: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.11.2017 r. Wręczenie nagród odbędzie się w Galerii Łącznik Nowodworskiego Ośrodka Kultury (laureatów konkursu powiadomimy telefonicznie, podając konkretną datę wręczenia nagród).
Prawa autorskie zgłoszonych do konkursu prac przechodzą na własność Organizatora. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

, w którym znajdują sięinformacje organizacyjne.
ŻYCZYMY POWODZENIA.C