tel./fax: 22 732 08 86

tel.:       22 732 08 76

 UWAGA! INFORMJEMY, ŻE Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH DO 7 PAŹDZIERNIKA 2022 ZOSTAJĄ ODWOŁANE ZAJĘCIA PLASTYCZNE. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Regionalny Konkurs Ekologiczny "Co w puszczy piszczy" 14 lat . 50 lat Kampinoskiego Parku Narodowego

Gremialnym odśpiewaniem piosenki „Co w puszczy piszczy” rozpoczęła się 14. edycja Regionalnego Konkursu Ekologicznego „Co w puszczy piszczy”, imprezy która już od czternastu lat integruje dzieci i młodzież północno-zachodniego Mazowsza, a także samorządy tych gmin wokół szlachetnej idei upowszechniania wiedzy ekologicznej, a także historycznej, geograficznej, etnograficznej i turystycznej dotyczącej Kampinoskiego Parku Narodowego i jego okolic.

Po powitaniu uczestników konkursu ich opiekunów oraz przybyłych gości, oficjalnego otwarcia imprezy dokonali Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Pan Jacek Kowalski i z-ca Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego Pan Mirosław Markowski.

Następnie drużyny przystąpiły do zmagań z zadaniami konkursowymi, a nie były one łatwe, przygotowane zostały bowiem przez specjalistów z Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy.

W konkursowe szranki stanęło 19 trzyosobowych reprezentacji szkół podstawowych i 10 reprezentacji szkół gimnazjalnych z terenu trzech powiatów i 8 gmin leżących w otulinie Puszczy Kampinoskiej i z Nowego Dworu Mazowieckiego, który znajduje się w sąsiedztwie otuliny.

Rozpoczął się pierwszy etap konkursu – kwalifikacje do ścisłego finału. Etap ten przebiegał dwustopniowo i polegał na rozwiązaniu testów pisemnych. Aby pokonać pierwszy stopień pierwszego etapu trzeba było uzyskać wynik mieszczący się w pierwszej dziesiątce.

Drużyny bardzo dobrze poradziły sobie z testem. Wśród szkół podstawowych do drugiego stopnia pierwszego etapu przeszło aż dwanaście reprezentacji, a wśród drużyn gimnazjalnych wyłoniono sześć spośród 10 zgłoszonych.

Wynik mieszczący się w pierwszej piątce dawał przepustkę do ścisłego finału.

Wśród drużyn ze szkół podstawowych udało się to reprezentacjom z Leoncina, Brochowa, Kaliszek, Kampinosu i Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Spośród reprezentacji szkół gimnazjalnych do ścisłego finału przeszły drużyny z Lasocina, Kampinosu, Leoncina, Małocic i Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Drugi etap konkursu - ścisły finał, polegał na zmaganiach z pytaniami ustnymi i zadaniami poglądowymi. Na tym etapie trzeba było wykazać się naprawdę dużą wiedzą i refleksem, albowiem było sporo pytań zmuszających do kojarzenia różnych faktów i intensywnego myślenia.

Najlepiej w tej, decydującej fazie konkursu, wśród szkół podstawowych, poradzili sobie:

   I miejsce szkoła podstawowa w Leoncinie 66 pkt.
  II miejsce szkoła podstawowa w Brochowie 58 pkt.
 III miejsce szkoła podstawowa Nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim 57 pkt.
IV miejsce szkoła podstawowa w Kaliszkach 54 pkt.
 V miejsce szkoła podstawowa w Kampinosie 53 pkt.

Wśród gimnazjów:

   I miejsce gimnazjum w Lasocinie 75,5 pkt.
  II miejsce gimnazjum w Leoncinie 74,5 pkt.
 III miejsce gimnazjum w Kampinosie 71,0 pkt.
IV miejsce gimnazjum w Małocicach 54,0 pkt.
 V miejsce gimnazjum w Zespole Szkół Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 50,5 pkt.

Stosunkowo nieduża rozbieżność punktowa świadczy o wyrównanym poziomie wiedzy uczestników konkursu i zażartej walce o punkty.
Za swój trud uczestnicy finału otrzymali nagrody rzeczowe - aparaty cyfrowe a szkoły, które reprezentowali sprzęt w postaci wideoprojektorów i biurowych urządzeń wielofunkcyjnych.
Tradycyjnie podczas imprezy dokonano podsumowania części twórczej konkursu.
W bieżącym roku konkurs plastyczny przebiegał pod hasłem ”Woda moim domem i żywiołem”.
Temat niełatwy. Na konkurs wpłynęło 57 prac, w tym roku także z warszawskich dzielnic Bemowo i Bielany.
Jury w składzie:

Maria Dębska, plastyk, pedagog – przewodnicząca,
Małgorzata Omelańczuk-Pawluk, artysta malarz
Iwona Wędrychowska-Klimczak,przedstawicielka Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Ludwika Kwiadas-Wierzbicka, przedstawicielka Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego KPN w Granicy
Beata Bąk, przedstawicielka Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego KPN w Granicy
Lidia Godlewska, przedstawicielka Nowodworskiego Ośrodka Kultury
Przyznało:

W kategorii szkół podstawowych:

  I miejsce Marta Fergińska szkoła podstawowa w Brochowie
 II miejsce Marta Kozłowska szkoła podstawowa w Dziekanowie Leśnym
III miejsce Marcelina Rezler szkoła podstawow z OI Nr 233 w Warszawie

W kategorii gimnazjów:

  I miejsce Anastazja Woźniak gimnazjum w Kampinosie
 II miejsce Zuzanna Matysiewicz gimnazjum Nr 2 w Nowym Dworze Maz.
III miejsce Sara Makuszewska gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Maz.

Ale to nie koniec nagród. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, ufundowała dla plastyków dwie nagrody GRAND PRIX w postaci kamer video, które otrzymały Marta Fergińska i Anastazja Woźniak, a Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Stołecznego ufundował dwa wyróżnienia, które przyznał Żanecie Sajdak z gimnazjum Lasocinie i Julii Hołubickiej ze szkoły podstawowej w Borzęcinie Dużym.

Nasza impreza to jednak nie tylko walka o punkty, ale także możliwość przeżywania doznań estetycznych. Konkursowi wiedzy towarzyszyła bowiem pokonkursowa wystawa prac plastycznych. A oczekiwanie na wyniki eliminacji do ścisłego finału wypełniło przedstawienie pt” Tajemnice zwierząt Puszczy Kampinoskiej”, do którego scenariusz napisały Panie Ewelina Moniuk i Beata Serwińska, a oprawę muzyczną przygotowała Pani Alicja Ozimek, a które pięknie zagrały dzieci ze szkoły podstawowej w Śladowie.

Uczestników konkursu bardzo mocno dopingowali licznie zgromadzeni goście, a byli wśród nich: Wójt Gminy Czosnów Antoni Krężlewicz, korespondent telewizji francuskiej Bernard Margueritte, Stanisław Bielak z Towarzystwa Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego, Grażyna Nadrzycka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, Elżbieta Łazowska Skarbnik Powiatu Warszawskiego-Zachodniego, Anna Krzyczkowska z Urzędu Gminy Leoncin, Katarzyna Grabska-Gliwka z Urzędu Gminy Czosnów, Krystyna Szulc ze Starostwa Warszawskiego-Zachodniego, Iwona Klimczak i Paweł Lisicki z Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Paweł Białkowski z z-ca Wójta Gminy Kampinos, Grzegorz Banaszkiewicz z-ca Wójta Gminy Leszno oraz Wójt Gminy Brochów Andrzej Fijołek, który nieprzerwanie od 14 lat jest zawsze z nami.

Tegoroczna edycja konkursu odbyła się w szczególnym roku, szczególnym zwłaszcza dla Dyrekcji i pracowników Kampinoskiego Parku Narodowego. W styczniu bieżącego roku minęła 50 rocznica jego utworzenia.

Przed wręczeniem nagród w konkursie ”Co w puszczy piszczy”, Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Pan Jerzy Misiak w krótkim wystąpieniu omówił znaczenie pracy edukacyjnej dla rozwoju Parku i nowoczesnego społeczeństwa i rolę jaką w tym procesie odgrywa praca w placówkach oświaty znajdujących się w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego, podziękował wszystkim za dotychczasową wieloletnia współpracę i wręczył przedstawicielom placówek oświatowych pamiątkowe medale oraz albumy o Puszczy Kampinoskiej z odpowiednią dedykacją.

Ciekawa oprawa konkursu, jego przygotowanie merytoryczne i organizacyjne to praca wielu osób - bezimiennych pracowników,organizatorów i realizatorów konkursu: Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego im. Kobenzów w Granicy i Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim. Ich praca byłaby bezowocna gdyby nie znaleźli na swojej drodze ludzi żywo interesujących się ochroną przyrody oraz upowszechnianiem kultury w każdej dostępnej formie. Lista tych osób i firm jest bardzo długa, ale nie można jej pominąć milczeniem. Należą do nich:

- Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- Wójtowie i Burmistrzowie Miast i Gmin w Łomiankach,Czosnowie,Izabelinie, Brochowie, Kampinosie,Leoncinie,Lesznie, Starych Babicach, Nowym Dworze Mazowieckim,Lesznie
- Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego
- Związek Międzygminny „Kampinos”
- Dyrekcja szkoły podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim
- Dyrekcja szkoły podstawowej w Śladowie
- Starostwo Powiatu Warszawskiego-Zachodniego
- Cukiernia SZAROW w Nowym Dworze Mazowieckim

Po raz kolejny okazało się, że harmonijna współpraca wielu instytucji i osób może przynieść wymierny efekt. W tym wypadku było to propagowanie wiedzy o otaczającym nas środowisku jego historii i współczesności. O potrzebie kształtowania nawyków szacunku dla otaczającej nas przyrody. O konieczności harmonijnego z nią współżycia dzisiaj i w przyszłości.

To ich ofiarność i bezinteresowność pomaga przetrwać takim imprezom jak ta, która nie przynosi szybkich namacalnych profitów, ale jest bezcenna w kształtowaniu charakterów młodych ludzi, ich wrażliwości, bezcenna w procesie wychowania ludzi dla ludzi i ludzi dla ich środowiska naturalnego.
Dlatego też składamy wszystkim serdeczne podziękowania i pełna wiarą mówimy do zobaczenia za rok.

 • zdjecie_0986c3ead0bcc17a
 • zdjecie_0bd51d3de88811cc
 • zdjecie_13b8a23a08eb2754
 • zdjecie_16e799c093085c50
 • zdjecie_1953fe0cc5b03f61
 • zdjecie_1eeeed6eaae46c0b
 • zdjecie_24d789d923acb359
 • zdjecie_299f52b47f6ff1cc
 • zdjecie_3a90b63eeae8c8bb
 • zdjecie_5325fa80d8b4d15a
 • zdjecie_5887f9c399447568
 • zdjecie_59e77255bdddfa9c
 • zdjecie_5a91b81a88432a3d
 • zdjecie_646db995b3fe367b
 • zdjecie_66fe0c8303fb6450
 • zdjecie_786313c6cfae71a6
 • zdjecie_796750dd10308d43
 • zdjecie_9964fca68035f794
 • zdjecie_9a8bf93e4612cf46
 • zdjecie_a832f328a0605187
 • zdjecie_ac9a72b5a6987e21
 • zdjecie_bd660686bf2ec7de
 • zdjecie_be677fd33c162821
 • zdjecie_c421aa70631c8ab9
 • zdjecie_d83cb6557c5cde44
 • zdjecie_e5af663b92992079
 • zdjecie_e7eaf91516b53c7c
 • zdjecie_e835b8a758453d12
 • zdjecie_eeb085dad8dafa77
 • zdjecie_fbd9649c7b90649c
 • zdjecie_fde01b6ea0c22789
 • zdjecie_ff5e8b24ed312103