tel./fax: 22 732 08 86

tel.:       22 732 08 76

Uwaga! Informujemy, że w dniach 9 listopada - 27 grudnia 2020 r.  zmuszeni jesteśmy zawiesić wszystkie zajęcia stałe oraz odwołać imprezy artystyczne przewidziane w programie. Prosimy o nieuiszczanie opłat za zajęcia listopadowe i grudniowe.

Dni Miasta w dobie pandemii

Już w ten weekend 20-21 czerwca 2020 będziemy świętować Dni Nowego Dworu Mazowieckiego. W tym roku, inaczej, skromniej ze względu na pandemię. Bez pikniku i koncertu gwiazd.
Część wydarzeń odbywa się wyłącznie on-line. Szczegóły na plakacie.

W sobotę (20.06.2020) odbędzie się pierwszy pokaz z cyklu Kino pod Gwiazdami.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami realizacji projekcji filmowej na świeżym powietrzu na terenie Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
Realizacja odbędzie się w oparciu o zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05.06.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
1. Liczba uczestników wydarzenia ograniczona jest do max. 80 osób.
2. Wstęp na projekcję mają wyłącznie osoby wyposażone w środki umożliwiające zakrycie ust i nosa
(maseczki, przyłbice, chusty, kominy itp.)
3. Podczas projekcji wszystkich uczestników obowiązuje zakrycie ust i nosa.
4. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione zostają osoby zajmujące miejsca w odległości co
najmniej 2m od innych osób, oraz:
- osoby wspólnie zamieszkujące
- osoby, które uczestniczą w projekcji z osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie
- osoby, uczestniczące w projekcji z dzieckiem poniżej 13 roku życia
5. Przy wejściu na teren projekcji wszyscy obowiązani są do dezynfekcji rąk, oraz podpisanie oświadczenia o tym, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
6. Możliwość dezynfekowania rąk obowiązuje także po skorzystaniu z toalety podczas imprezy.
7. Realizacja projekcji odbędzie się przy niezbędnej ilości pracowników Nowodworskiego Ośrodek Kultury.
8. Podczas realizacji projekcji wszyscy pracownicy ośrodka kultury mają obowiązek korzystania ze środków zabezpieczających usta i nos.
9. Udział w imprezie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszych zasad i przyjęcia ich do stosowania.

DNM2020plakat v2 001