tel./fax: 22 732 08 86

tel.:       22 732 08 76

Zajęcia wokalne

Zajęcia wokalne w Nowodworskim Ośrodku kultury prowadzone są przez doświadczonego nauczyciela śpiewu p. Alicję Kabacińską.
Celem zajęć jest szeroko pojęte umuzykalnienie poprzez naukę śpiewu i pracę nad konkretnym repertuarem z zakresu muzyki rozrywkowej.
Na zajęciach uczniowie doskonalą swoje umiejętności wokalne poprzez ćwiczenia oddechowe,emisyjne,dykcyjne,artykulacyjne.
Szczególną uwagę przywiązujemy do pracy nad interpretacją piosenki,kształtowania indywidualnego stylu śpiewania,obycia scenicznego,udziału w profesjonalnych konkursach wokalnych.
Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych,średnich i wyższych.

 Zajęcia odbywaja się:
                            w poniedziałki   w godz. 14.00 - 20.00
                                    we  wtorki  w godz. 16.00 - 19.00
 
 
Oferta skierowana jest do mieszkańców miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach zobowiązane są wnosić opłatę miesięczną w wysokości 30 zł.
 

Obecnie nie prowadzimy rekrutacji do sekcji wokalnej.

W dniach 03-04 października 2015 r. w Białymstoku odbył się VII Festiwal Piosenki Literackiej im.Łucji Prus.
W Finale tego prestiżowego konkursu znalazła się nowodworzanka, uczestniczka zajęć wokalnych w Nowodworskim Ośrodku Kultury prowadzonych przez Panią Alicję Kabacińską, BASIA MAŁECKA,której Jury przyznało wyróżnienie.

To wielki sukces stawiającej pierwsze kroki na dużych estradach Basi, oraz jej instruktorki Pani Alicji Kabacińskiej. O bardzo młodej nowodworskiej wokalistce usłyszymy na pewno jeszcze nie raz. Serdecznie GRATULUJEMY.

 Nowodworscy wokaliści pod kierunkiem Alicji Kabacińskiej odnoszą kolejne sukcesy.

Podczas XVII Mazowieckiego Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA, SOTIRIS SOTIRIOU zdobył I nagrodę, a BASIA MAŁECKA wyróżnienie. Gratulujemy wykonawcom i Pani Alicji.

SS z Dyplomem II